เนื้องอกในมดลูก

เนื้องอกในมเนื้องอกในมดลูกดลูก

     เนื้องอกในมดลูก เป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายคือไม่ใช่มะเร็ง จะพบเนื้องอกในอุ้งเชิงกรานผู้หญิงมากที่สุดคือ 20-50% และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงถูกตัดมดลูกมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคเนื้องอกในมดลูก จะต้องถูกตัดมดลูกเสมอไป เพราะส่วนใหญ่ของคนที่มีเนื้องอกในมดลูกมักเป็นก้อนเล็ก และไม่มีอาการอะไร จะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการผิดปกติ เนื้องอกในมดลูกจะมีขนาดเล็กเท่าเหรียญสลึง จนถึงมีขนาดเท่า melon ผู้ที่มีเนื้องอกในมดลูกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ 1% ที่มีอาการรุนแรงจนต้องทำการรักษา เป็นสาเหตุของประสบการณ์เนื้องอกในมดลูกที่แสนสาหัส

ชนิดของเนื้องอกในมดลูก แบ่งตามตำแหน่งที่ขึ้นได้  3 ชนิดคือก้อนเนื้อร้ายที่มดลูก

1.อยู่ที่ผิวนอกของผนังมดลูก ชนิดนี้มักไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าก้อนไม่โต เพราะอยู่ด้านนอกตัวมดลูก ไม่เกี่ยวกับการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูก แต่ถ้าก้อนโตก็อาจเบียดอวัยวะอื่น หรือถ้ามีขั้วก็อาจมีอาการจากการบิดที่ขั้ว  คือ ปวดรุนแรง

2. อยู่ในเนื้อมดลูก  หมายถึง  ปริมาตรส่วนใหญ่  ก้อนเนื้องอกอยู่ในผนังมดลูก  ชนิดนี้ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก  ปวดประจำเดือน  ประจำเดือนมามาก  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของก้อนเนื้องอก

3. อยู่ในโพรงมดลูก  หมายถึง  มันยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกหรือส่วนใหญ่ของก้อนหรือทั้งก้อนอยู่ในโพรงมดลูก เนื้องอกชนิดนี้จะมีปัญหากับการมีบุตรยาก มีการแท้งบุตรง่าย มีประจำเดือนมาก ผิดปกติ และปวดประจำเดือน เนื้องอกมดลูกอาจมีก้อนเดียวหรือหลายก้อนในคนเดียวกัน อาจมีหลาย ๆ ชนิดปนกันก็ได้ อาจจะไม่มีอาการหรืออาการมากน้อยต่างกัน

สาเหตุ
     ผู้เชี่ยวชาญ (หมอสูติ) ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการมีเนื้องอกมดลูก บางผลงานวิจัยก็บอกว่าเป็นกรรมพันธู์  ทราบแต่ว่าฮอร์โมนของรังไข่มีอิทธิพลทำให้ก้อนเนื้องอกโตขึ้น  มักมีปัญหาในคนวัยเจริญพันธุ์  อายุที่พบมากที่สุดคือ 30-40 ปี  เมื่อมีก้อนเนื้องอกแล้ว บางคนก้อนโตเร็ว  บางคนก้อนไม่โตขึ้นเลยก็ได้ และถ้าถึงภาวะหมดประจำเดือน ซึ่งรังไข่ไม่สร้างฮอร์โมนก้อนเนื้องอกก็จะเท่าเดิมหรือลดขนาดลงได้

อาการของเนื้องอกมดลูก
     อาการของเนื้องอกมดลูกเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของก้อนเนื้องอก อาการที่พบบ่อย คือ
1.ประจำเดือนผิดปกติปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย
 - มามาก
 - มามากและบ่อยขึ้น
 - มาไม่แน่นอน  กะปริดกะปรอย
 - ปวดประจำเดือน
 - ซีด โลหิตจางจากการเสียเลือด (ประจำเดือน)

2.อาการปวด
 - ปวดท้องน้อย  หรือ ปวดหลังส่วนล่าง มักเป็นลักษณะปวดถ่วง ๆ หนัก ๆ ตื้อ ๆ หรืออาจปวด รุนแรงก็ได้
 - เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

3.อาการจากการกดเบียดอวัยะใกล้เคียง
 - ปัสสาวะบ่อย  หรือปัสสาวะลำบาก
 - ท้องผูก  ปวดถ่วงทวารหนัก  ถ่ายอุจจาระลำบาก
 - ปวดเกร็งในท้อง

4.ท้องใหญ่ขึ้นกว่าปกติ  คลำก้อนได้ในท้อง
5.ภาวะมีบุตรยาก  และแท้งบุตรง่าย

     อาการทั้ง 5 อย่างที่กล่าวแล้วนี้  อาจเกิดจากสาเหตุโรคอย่างอื่นก็ได้ ซึ่งเป็นอาการที่สร้างประสบการณ์เนื้องอกในมดลูกทีไม่น่าจดจำ แต่กลับจำฝังใจ ดังนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวต้องมาตรวจให้ทราบว่าเป็นโรคอะไร

การวินิจฉัย

     นอกจากอาการดังกล่าวแล้ว แพทย์อาจวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายและตรวจภายใน ซึ่งมีการตรวจพิเศษอื่น ๆ มาช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเนื้องอกมดลูกจริง ไม่ได้เกิดจากโรคอื่น เช่น เนื้องอกรังไข่ ถุงน้ำรังไข่  เป็นต้น  การตรวจเพิ่มได้แก่

1.การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ มักใช้กันเป็นประจำในทางสูตินรีแพทย์

2.การส่องกล้องดูโพรงมดลูก คือใช้กล้องลักษณะเป็นแท่งเล็ก ๆ ยาว ๆ สอดผ่านปากมดลูกเข้าไปส่องดูใน  โพรงมดลูกเหมือนกับตาเห็น จะวินิจฉัยก้อนเนื้องอกที่อยู่ในโพรงมดลูกได้

3.การฉีดน้ำยาและถ่ายเอ็กซ์เรย์ดูในโพรงมดลูก ทำให้สามารถเห็นลักษณะขอบเขตของโพรงมดลูกว่าเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปหรือไม่ และดูว่าท่อนำไข่ตันหรือเปล่าได้ด้วย

ภาวะแทรกซ้อนของเนื้องอกมดลูก

     ปกติเนื้องอกมดลูกไม่ได้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไร ยกเว้นถ้าเป็นเนื้องอกแบบอยู่ด้านนอกตัวมดลูก มีขั้วคล้ายผลไม้ออกไปจากกิ่งต้นไม้ เกิดการบิดตัวของขั้ว ทำให้มีอาการปวดรุนแรง ถึงขนาดเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน หรือไข้ขึ้นได้ บางทีก็เกิดการติดเชื้อโรคได้ เช่น เกิดขึ้นในเนื้องอกมดลูกชนิดอยู่ในโพรงมดลูก

     บางรายมีเนื้อตายและเลือดออกในก้อนทำให้ปวดรุนแรง นอกจากนี้ ถ้าก้อนโตเร็ว อาจทำให้นึกถึงมะเร็ง (ถึงแม้อุบัติการณ์เกิดมะเร็งจะน้อยมากก็ตาม) ถ้าก้อนโตมาก อาจทำให้มีอาการ ปวด อึดอัด อาจทำให้มีปัญหามีบุตรยาก ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะสร้างประสบการณ์เนื้องอกในลูกที่แสนสาหัดให้กับผู้มีเนื้องอกในมดลูก
     บางรายมีเนื้อตายและเลือดออกในก้อนทำให้ปวดรุนแรง นอกจากนี้ ถ้าก้อนโตเร็ว อาจทำให้นึกถึงมะเร็ง (ถึงแม้อุบัติการณ์เกิดมะเร็งจะน้อยมากก็ตาม) ถ้าก้อนโตมาก อาจทำให้มีอาการ ปวด อึดอัด อาจทำให้มีปัญหามีบุตรยาก ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะสร้างประสบการณ์เนื้องอกในลูกที่แสนสาหัดให้กับผู้มีเนื้องอกในมดลูก

การรักษาเนื้องอกมดลูก

     ถ้าเนื้องอกมดลูกก้อนเล็ก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดตามที่กล่าวข้างต้น และ/หรือ อายุใกล้หมดประจำเดือนแล้ว  เราอาจไม่จำเป็นต้องรักษาแต่อย่างไร
ข้อบ่งชี้ให้การรักษาในกรณีต่อไปนี้  คือ

1.  ประจำเดือนมามาก  และ/หรือ ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
2.  มีเลือดออกทางช่องคลอดไม่สม่ำเสมอ  ผิดปกติ
3.  กรณีไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้องอกมดลูกหรือไม่  เช่น เนื้องอกรังไข่  (กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับสถาน  พยาบาลที่ไม่มีเครื่องมือตรวจพิเศษเพิ่มเติม)
4.  ปัญหาเรื่องมีบุตรยาก
5.  ปวดท้องน้อย

     การรักษาโดยทั่วไปคือการผ่าตัด อาจใช้ยาได้ในกรณีต้องการรักษาชั่วคราวไปก่อน เช่น ทำให้ไม่มีประจำเดือนเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวจากการเสียเลือด (กรณีประจำเดือนมามาก) ก่อนการผ่าตัด ในกรณีที่ไม่ต้องการมี่บุตรอาจให้การร้กษาทางยาระยะยาวได้ หรือการรักษาทางเลือกอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัด(ซึ่งควรพูดคุยปรึกษาแพทย์ถึงข้อดี)


สินค้ากลุ่มOperation BIM

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพOperation BIM เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลในการควบคุมดูแลของคณะBIM Team อันได้แก่ น้ำมังคุดสกัดBIM,การ์ซีเนีย แคปซูลเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล,อาธริน็อกซ์สำหรับข้อเข่าที่มีปัญหา,ไดอาบีน็อกซ์สำหรับเบาหวาน,นอไรซิสสำหรับโรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น

 

 

ดูผลิตภัณฑ์ Operation BIM คลิกเลย

 

การ์ซีเนีย แคปซูล ผลิตภัณฑ์ Operation BIM100

การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ ขนาด 50 แคปซูล

เสริมระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล,ภูมิแพ้,สะเก็ดเงิน,ข้อเข่าเสื่อม,มะเร็ง,ไทรอยด์,กระเพาะลำไส้อักเสบ,SLE,(ไม่ใช่ยารักษาแต่ใช้ภูมิคุ้มกันที่สมดุลดูแลสุขภาพด้วยสารสกัดGM-1:Operation BIM)

เลขทะเบียนอย.BIM100 การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ

 รหัส VGM 001
 การ์ซีเนีย แคปซูล
 ขนาด 50 แคปซูล
 ปกติ 1,550 บาท
 พิเศษ: 1,220 บาท
 กดสั่งซื้อ การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ จาก BIM100
การ์ซีเนีย แคปซูล ผลิตภัณฑ์ Operation BIM100

การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ ขนาด 90 แคปซูล

******** สินค้าขายดี ********

 

เลขทะเบียนอย.BIM100 การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ

 รหัส VGM 029
 การ์ซีเนีย แคปซูล
 ขนาด 90 แคปซูล
 ปกติ 2,730 บาท
 พิเศษ: 1,890 บาท
 กดสั่งซื้อ การ์ซีเนีย แคปซูล เสริมสุขภาพ จาก BIM100
น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น BIM100

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น BIM (300 cc.)

น้ำมังคุดสกัดBIM ที่ยังคงความสดชื่นจากเนื้อมังคุดสด พร้อมทั้งคุณค่ามหัศจรรย์ของสารแซนโทนจากธรรมชาติที่มีในมังคุด จากผลงานOperation BIM เสริมสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกัน เพื่อร่างกายที่แข็งแรง สดชื่น

เลขทะเบียนอย.BIM100 น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น BIM

 รหัส VGM 024
 น้ำมังคุดสกัดBIM
 ขนาด 24 ซอง
 ปกติ 5,300 บาท
 พิเศษ: 4,200 บาท
 กดสั่งซื้อน้ำมังคุดสกัด BIM100

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 090-5254466 , 096-9059824
Line ID : doctorbim